Medlemmer af Studierådet

Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde
Studieleder Lene Tølbøll
Skolesekretær Mette Rytter Christensen

Socialrådgiveruddannelsen
Studienævnsformand Maria Appel Nissen
Næstformand Barbara Eysturoy

Sociologi
Studienævnsformand Jakob Skjøtt-Larsen
Næstformand Niklas Antonisen

Kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning
Uddannelseskoordinator Anja Jørgensen

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Studienævnsformand Morten Frederiksen
Næstformand xx

Kandidatuddannelsen i Kriminologi
Studienævnsformand Kim Møller
Næstformand Michael Jensen

Erasmus Mondus/Nordisk Masteruddannelse
Lars Uggerhøj

Studienævnet for Masteruddannelsen i Børn og Unge
Studienævnsformand Betina Jacobsen
Næstformand xx