Medlemmer af Studierådet

Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde
Studieleder Lene Tølbøll
Skolesekretær Mette Rytter Christensen

Socialrådgiveruddannelsen
Studienævnsformand Maria Appel Nissen
Næstformand Mikkel Gahms Hvam Ellefsen

Sociologi
Studienævnsformand Jakob Skjøtt-Larsen
Næstformand Iben Dich

Kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning
Uddannelseskoordinator Anja Jørgensen

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Studienævnsformand Morten Frederiksen
Næstformand Carina Clausager

Kandidatuddannelsen i Kriminologi
Studienævnsformand Kim Møller
Næstformand Janni Nielsen

Erasmus Mondus/Nordisk Masteruddannelse
Lars Uggerhøj

Studienævnet for Masteruddannelser
Studienævnsformand MBU Betina Jacobsen
Næstformand MBU Stig Søgaard Laursen (KBH)
Studienævnsformand MVSA Maria Appel Nissen
Næstformand MVSA Ingrid Jensen